Procesul de modernizare al cântarelor implică transformarea unui cântar mecanic într-un cântar electronic, ce dispune de funcții moderne și eficiente.
     Acesta constă în eliminarea tuturor componentelor mecanice ale cântarului (pârghii; cuțite; paftale etc.) și înlocuirea lor cu celule de sarcină electronice și indicatori de greutate digitali, păstrându-se și întărindu-se fundația, structura de rezistență și dalele de beton care o acoperă.

Principalele avantaje ale cântarelor electronice față de cele mecanice.


Etapele modernizării cântarelor pentru automobile

  1. Demontarea platformelor de cântărire. Demontarea pârghiilor.
  2. Alungirea fundației după necesitate și montarea elementelor înglobate.
  3. Conform perimetrului fundației se face conexiunea la sol.
  4. Instalarea la nivelul elementelor înglobate a celulelor de forță.
  5. Întărirea grinzilor plaformei de cântărire conform desenului.
  6. Montarea platformei de cântărire pe celulele de forță.
  7. Fixarea platformei de cântărire.
  8. Punerea în funcțiune, echilibrarea, calibrarea și verificarea metrologică.

Modernizarea fără lucrări de fundație

Cea mai frecventă și simplă metodă de modernizare este acea fără lucrările de fundație. Se modifică doare elementele de cântărire, adică se înlătură cele mecanice în schimbul celor electronice fără a se face careva lucrări de fundație, această metodă reduce procesul de modernizare a cântarelor până la o zi.

Modernizarea cântarelor cu alungirea platformei de cântărire

Majoritatea cântarelor mecanice nu corespund cerințelor moderne de cântărire pentru camioanele de mare tonaj și de lungimi mai mari. În acest caz are loc modernizarea cântarelor cu reconstrucția fundației, alungirea ei și majorarea capacității de cântărire.