În activitățile comerciale industriale este obligatorie folosirea cântarelor cu verificare metrologică. Echipa de profesioniști a companiei Comsales Grup, vă asigură serviciu de verificare metrologică a cântarelor. Apelând la serviciile noastre de verificare a cântarelor pentru automobile, beneficiați de serviciu la timp și calitate asigurată oficial de către specialist în domeniu a Institutului Național de Metrologie.
 

 

Pentru a asigura calitatea performanței și funcționarea neîntreruptă a cântarelor auto, ar trebui să efectuați la timp inspectarea lor și să înlăturați problemele tehnice care pot duce la defecțiunea echipamentelor. Frecvența de întreținere și inspecțiile programate depind de intensitatea de utilizare, condițiile de utilizare și de specificul vehiculelor care sunt cântărite. Detectarea la timp a defecțiunilor și întreținerea platformei de cântărire, noduri cu transductoare și multe alte unități ale cântarelor auto, asigură o funcționare lipsită de probleme și precizie de cântărire.

Deservirea fundației

Prezența coroziunilor la nivelul fundației a cântarelor auto poate duce la erori de indicare a greutății, ce pot da rezultate complet diferite. Aceste erori sunt rezultatul faptului că în procesul distrugerii fundației de către corozie scade rigiditatea platformei de cântărire ce duce la efectul de "așezare" a fundației. Ca rezultat al unei astfel de „așezare“ sunt transmise incorect datele de la celulele de forță către indicator și probabilitatea de distrugere a simetriei platformei. Pentru a elimina distrugerea se efectuează dezmembrarea platformei, definind locul de defecțiune și a cauzelor acestora. Apoi urmează reparația la propriu-zis, în unele cazuri demontarea și instalarea unei noi fundații.

Platformă de cântărire

Pentru cântarele auto este folosită platforma modulară de încărcare. Dimensiunile sale sunt total dependente de tipul de vehicul care va fi cântărit pe cântar. După proiectarea platformei de încărcare ele se împart în platforme construite în întregime din metal și combinate cu umplutură din beton. În timpul inspecției platformelor trebuie de monitorizat coroziunea elementelor metalice ale platformei, coturile și fisurile pe ele. În cazul în care este cântărit autovehiculul cu un ampatament mai scurt și cu încărcare mai mare care este limita, este posibil să se deterioreze cântarul. Are loc deformarea platformei și ieșirea din funcțiune.

 

Celule de forță

Pentru cântarele auto este importantă verificarea și controlul celulelelor de forță. O celulă de forță instalată în mod corespunzător asigură transmiterea corectă a sarcinii de pe platformă la senzor. În cazul în care în spațiul de sub platformă se află depuneri de gunoi, forța ce se se predă senzorului nu este completă. Acest fapt rezultă - indicatori de greutate subevaluați. În procesul de verificare a celulelor de forță nu numai resturile trebuie eliminate, dar este necesară și controlarea unghiul de rotație în jurul axei, prezența procesului de refrigerare și blocare. Controlul integrității cablului celulei de forță este efectuat pentru detectarea defectelor atunci când sunt expuse la factorii de mediu și impactul mecanic. Cablul celulelor de forță trebuie să fie în țevi de metal și carcase. Efectuând periodic verificarea izolației cablului și echilibrul celulei de forță la rezistență, este posibil să se obțină informații referitor la defecte și caracterul acestora.

Împământare

Conectarea cântarelor auto la sistemul de împământare este obligatorie. Această activitate face posibilă asigurarea integrității și a securității componentelor electronice de la restartarea rețelei care apare de la fulgere. Pe lângă împământarea totală trebuie  efectuată împământarea fiecărei celule de forță cu platforma. Dar nici într-un caz nu se poate efectua sudura cu celulele de forță instalate.

Reglarea tensiunii

Principalul indicator al unei bune funcționări  a cântarului pentru automobile este precizia cifrelor. Elementele conductoare de curent și rețelele de calitate redusă duc la erori și la instabilitate ridicată în activitatea lor. Pentru a evita astfel de cazuri, alimentarea energetică a cântarelor trebuie executată cu utilizarea regulatoarelor de tensiune și cu sursa de alimentare neîntreruptă.

Calibrarea cântarelor

Atunci când indicii de referință a cântarului auto nu corespund cu cei reali se recomadă efectuarea procedurii de calibrare.  Această procedură se efectuează în timpul inspecției de rutină și de menținere a cântarelor. Calibrarea se realizează cu ajutorul unui echipament de software. Restricționarea accesului la modul de calibrare a cântarelor vă oferă posibilitatea să asigurați exactitatea și inaccesibilitatea configurării parametrilor de către persoane necalificate.

  • Procesul de calibrare a cântarelor auto este consecutiv și format din trei elemente de bază. În primul rând, expertul stabilește capacitatea de cântărire. Ulterior, are loc identificarea raportului discreției. Și apoi pe cântarul auto se setează punctul zero.
  • În cele mai multe cazuri în timpul calibrării se aplică un set standard de greutăți, care au o clasă specifică de precizie. Greutățile standard diferințiază prin caracteristicile de greutate precisă. Ele nu sunt folosite numai în cazul în care pentru măsurări sunt luate cântare cu dispozitive de calibrare integrate.
  • Unele cântare auto sunt supuse supravegherii metrologice de Standardul de Stat, iar calibrarea acestora efectuează de obicei chiar înainte de verificare.