Procesul de modernizare al cantarelor implică transformarea unui cintar mecanic într-un cintar electronic, ce dispune de funcții moderne și eficiente.
     Acesta constă iîn eliminarea tuturor componentelor mecanice ale cantarului (pârghi; cuțite; paftale etc.) și înlocuirea lor cu celule de sarcină electronice și indicatori de greutate digitali, păstrându-se și întărindu-se fundația, structura de rezistență și dalele de beton care o acoperă.

Principalele avantaje ale cintarelor electronice față de cele mecanice.


Etapele modernizării cantarelor pentru automobile

  1. Demontarea platformelor de cintarire. Demontarea pârghiilor.
  2. Alungirea fundației după necesitate și montarea elementelor înglobate.
  3. Conform perimetrului fundației se face conexiunea la sol.
  4. Insatalarea la nivelul elementelor înglobate a celulelor de forță.
  5. Întărirea grinzilor plaformei de cantarire conform desenului.
  6. Montarea platformei de cintarire pe celulele de forță.
  7. Fixarea platformei de cantarire.
  8. Punerea în funcțiune, echilibrarea, calibrarea și verificarea metrologică.

Modernizarea fără lucrări de fundație

Cea mai fregventă și simplă metodă de modernizare este acea fără lucrările de fundație. Se modifică doare elementele de cintarire în electronice fără a face careva lucrări de fundație, această metodă reduce procesul de modernizare a cantarelor până la o zi.

Modernizarea cintarelor cu alungirea platformei de cantarire

Majoritatea cintarelor mecanice nu corespund cerințelor moderne de cintarire pentru camioanele de mare tonaj si de lungime mai mare. În acest caz are loc modernizarea cintarelor cu reconstrucția fundației, alungirea ei și majorarea capacității de cântărire.